Identyfikatory
BACK
 

nazwa:Identyfikatory
cena:20 pln
opis:Dopełnieniem wizerunku każdego miło?nika militarnego stylu jest komplet nie?miertelników tzw.
"DOG TAGS". S? to dwie owalne blaszki ze stali nierdzewnej z gumowymi " wygłuszaczami "
na brzegach zawieszone na kulkowych łańcuszkach ( krótkim i długim ).
Co wybijamy na identyfikatorach ?
Najczę?ciej : IMIĘ , NAZWISKO , DATA URODZENIA lub PESEL , GRUPA KRWI ,
MIASTO , PAŃSTWO ,
lub informacje typu : KOCHAM MARYSIĘ , H.W.D.......itp.
PEŁNA DOWOLNO?Ć - DYSKRECJA ZAPEWNIONA !
UWAGA :
- Brak polskich znaków
- Do wyboru duże i małe litery
- Ilo?ć rzędów : 5
-Ilo?ć znaków w rzędzie :
1 RZˇD - 14 ZNAKÓW
2 RZˇD - 16 ZNAKÓW
3 RZˇD - 15 ZNAKÓW
4 RZˇD - 16 ZNAKÓW
5 RZˇD - 14 ZNAKÓW
- Do wyboru blachy koloru " natural " lub czarne
Cena kompletu z wytłoczeniem : 25 pln
Wybijamy na miejscu,od ręki - czas oczekiwania ok. 7 min.